MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – KONU

İşbu Sözleşme, TÜKETİCİ’nın, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

MADDE 2 – TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

BAKAN: Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,

BAKANLIK: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı,

KANUN: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)

HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,

SATICI: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,

TÜKETİCİ: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

SİTE: SATICI’ya ait www.lookproject.net internet sitesini,

SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,

TARAFLAR: SATICI ve TÜKETİCİ’yi,

SÖZLEŞME: SATICI ve TÜKETİCİ arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,

MAL: Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.

MADDE 3 – SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı : Violet Angel ve Seret Berkün Adi Ort.
Adresi : Halaskargazi Mah. Rumeli Cad. Şelale Ap. 29/6 Şişli İstanbul
Telefon : 0532 498 780 7 – 0532 646 93 14
E-posta adresi : info@lookproject.net
Web Sitesi : www.lookproject.net
Mersis No :

MADDE 4 – TÜKETİCİ BİLGİLERİ

Teslim edilecek kişinin;

Adı,Soyadı/ Ünvanı : [fatura-kullanici-adi]
Adres : [kargo-adresi]
E-Posta : [e-posta-adresi]

MADDE 5 – SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ

Adı,Soyadı/ Ünvanı : [fatura-kullanici-adi]
Adres : [kargo-adresi]
E-Posta : [e-posta-adresi]

MADDE 6 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

6.1. Malın/Ürün/Ürünlerin temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. Satıcı tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz.

6.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

6.3. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir.

 

Ürün Açıklaması Adet Beden Renk Birim Fiyat Ara Toplam
         
Gönderim Ücreti  
Toplam İndirim  
Toplam Total [sepet-tutar]

Teslimat Bilgileri
Adı,Soyadı/ Ünvanı : [fatura-kullanici-adi]
Adres : [kargo-adresi]
E-Posta : [e-posta-adresi]

Fatura Bilgileri

Fatura edilecek kişi ile sözleşmeyi yapan kişi aynı olmak zorundadır. Aşağıda yer alan bilgiler doğru ve eksiksiz olmalıdır. TÜKETİCİ bu bilgilerin doğru olmadığı veya noksan olduğu durumlardan doğacak zararları tamamıyla karşılamayı ve ayrıca bu durumdan oluşabilecek her türlü sorumluluğu kabul eder.

Adı,Soyadı/ Ünvanı : [fatura-kullanici-adi]
Adres : [kargo-adresi]
Sipariş Tarihi:[tarih]

MADDE 7 – GENEL HÜKÜMLER

7.1 – TÜKETİCİ, SATICI’ya ait www.lookproject.net  internet sitesinden satıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, toplam fiyatın hesaplanma usulü, ödeme sekli, teslimat koşulları ve masrafları vb. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vb. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde bilgi sahibi olduğunu bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.2 – Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için TÜKETİCİ’nin yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde TÜKETİCİ veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

7.3 – Sözleşme konusu ürün, TÜKETİCİ’den başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

7.4 – SATICI, haklı bir sebebe dayanmak şartıyla ve/veya sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde, Sözleşme’den doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ve TÜKETİCİ’nin açık ve anlaşılabilir bir şekilde bilgilendirilerek onayının alınmış olması şartıyla, TÜKETİCİ’ye eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir. TÜKETİCİ’nin onay vermemesi halinde, teslimat masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeler, bilgilendirme tarihinden itibaren en geç on dört gün içinde TÜKETİCİ’ye iade edilir.

7.5 – SATICI, Sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

7.6 Alışveriş sepetine eklenen ürünlerin siparişi TÜKETİCİ tarafından onaylandıktan sonra işleme alınır. Bu nedenle siparişler, sevk edilmeden önce müşteriye sipariş onay mesajı gönderilir. Sipariş Onay mesajı gönderilmeden sevkiyat yapılmaz.

7.7 – SATICI www.lookproject.net internet sitesinde kredi kartı ya da banka havalesi ve/veya EFT ile alışveriş yapılabilir. Havale ile ödemede alıcı kendisine en uygun bankayı seçip havalesini yapabilir. Eğer EFT yapılmışsa hesaba geçme tarihi dikkate alınacaktır. Havale ve/veya EFT yaparken “Gönderen Bilgileri”nin Fatura Bilgileri ile aynı olması ve sipariş numarasının yazılması gereklidir.

7.8 – Siparişin işleme alınma sürecinde herhangi bir aksama durumu, havale ya da kredi kartı ile ilgili ortaya çıkabilecek sorunlar TÜKETİCİ’ye sözleşmede belirttiği telefon/faks/e-mail yollarından biri veya bir kaçı kullanılmak sureti ile bildirilir. Gerekirse TÜKETİCİ’den bankası ile görüşmesi istenebilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da havalenin (EFT’nin) SATICI hesaplarına ulaştığının belirlendiği andır.

7.9 – Sipariş tarihinden itibaren bir hafta içinde havalesi yapılmayan siparişler iptal edilir. Ödemeli gönderi ya da posta çeki gibi müşteri hizmetleri ile görüşülmeden gerçekleştirilen ödeme yöntemleri kabul edilmez.

7.10 – TÜKETİCİ, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.11 – Sözleşme konusu ürünün TÜKETİCİ veya TÜKETİCİ’nin gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra TÜKETİCİ’ye ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya ödenmemesi halinde, TÜKETİCİ Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.12 – SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile Sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu TÜKETİCİ’ye bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde TÜKETİCİ siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. TÜKETİCİ’nin siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar, 10 gün içinde TÜKETİCİ’ye ödediği şekilde iade edilir.

7.13 – TÜKETİCİ, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, TÜKETİCİ’ye aittir. TÜKETİCİ cayma hakkını kullanacaksa ürüne ve ambalajına zarar vermeyeceğini, kullanmayacağını, iade anında faturasını iade edeceğini kabul ve taahhüt eder.

7.14 – TÜKETİCİ ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün TÜKETİCİ’ye tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini TÜKETİCİ’den talep edebilir. TÜKETİCİ’nin talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

7.15 – TÜKETİCİ, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

7.16 – SATICI’nın, TÜKETİCİ tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla TÜKETİCİ’ye ulaşma hakkı bulunmaktadır. TÜKETİCİ, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

7.17 – TÜKETİCİ, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran TÜKETİCİ’yi bağlayacaktır.

7.18 – TÜKETİCİ, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

7.19 – SATICI’ya ait internet sitesinin üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler TÜKETİCİ’ye yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

7.20 – İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICI’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

MADDE 8 – CAYMA HAKKI

SATICI, TÜKETİCİ’nin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 gün içerisinde ürünü reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin SATICI’ya ulaşma tarihinden itibaren malı geri almayı kabul ve taahhüt eder.
Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI’ya , e-mail veya www.lookproject.net adresindeki elektronik iade formuile bildirimde bulunulması, ürünün işbu sözleşmenin 7. maddesi hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması, kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmiş olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, TÜKETİCİ’nin cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren 10 (on) gün içinde malın, fatura aslı ile birlikte SATICI’ya iadesi zorunludur. Cayma hakkının kullandığına ilişkin bildirimin SATICI’ya ulaştığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde ürün bedeli ve varsa malın TÜKETİCİ’ye teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri TÜKETİCİ’ye iade edilir. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.

MADDE 9 – CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15.maddesi uyarınca cayma hakkında istisna tutulan ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Daha açıkça belirtmek gerekirse:
– İç giyim ürünleri, her türlü kişisel bakım ürünleri, her türlü kozmetik ürünleri ve benzeri tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler;
– Kişiye özel hazırlanan ürünler;
– Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI’nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetler;
– Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek ürünler;
– Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallarda, cayma hakkı kullanılamaz.

MADDE 10 – GİZLİLİK, BİLGİ GÜVENLİĞİ, KİŞİSEL VERİLER VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİŞİME İLİŞKİN BİLGİLER

10.1 – TÜKETİCİ tarafından Web Sitesi’nde girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, SATICI tarafındaki sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler TÜKETİCİ cihazından girildiğinden, TÜKETİCİ tarafından korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu TÜKETİCİ’ye aittir.
10.2 – TÜKETİCİ, verdiği kişisel bilgilerin doğru olduğunu, bilgilerin güncellenmemesi ya da yanlış bilgi verilmesi sonucu doğabilecek zararlardan SATICI’nın sorumlu olmadığını, TÜKETİCİ’nin İNTERNET SİTESİ’ne üyeliği ve alışverişleri sırasında edinilen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri olarak tanımlanabilecek bilgileri, sipariş almak, ürün ve hizmetleri sunmak, ürün ve hizmetleri geliştirmek, sistemsel sorunların çözümü, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, siparişler, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak, TÜKETİCİ’ye ait bilgilerin güncellenmesi ve üyeliklerin yönetimi ve sürdürülmesi ile TÜKETİCİ ile SATICI arasında kurulan mesafeli satış sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ifası amacıyla ve 3. kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerinin SATICI adına yerine getirilmesini sağlamak için;
SATICI’nın ve mevcut ve ilerideki iştirakleri, bağlı şirketleri, ortakları, halefleri ve/veya bunların belirleyecekleri üçüncü kişiler/kuruluşlar ve birlikte çalıştığı her türlü hizmet sağlayıcı firmaları ve bunların hissedarları ve çalışanları tarafından ve nezdinde üyeliği süresi boyunca toplanabilir, kayda alınabilir, basılı/manyetik arşivlerde saklanabilir, gerekli görülen hallerde güncellenebilir, paylaşılabilir, aktarılabilir, transfer edilebilir, kullanılabilir ve sair suretlerle işlenebilir olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.. Bu veriler ayrıca kanunen gereken durumlarda ilgili Merci ve Mahkemelere iletilebilir. TÜKETİCİ, söz konusu verilerin, kişisel verilerin korunması hakkında mevzuat ile elektronik ticaret mevzuatına uygun biçimde yukarıdaki kapsamda kullanımına, yurt içinde ve yurt dışına transferi, paylaşımına, işlenmesine ve kendisine ticari elektronik iletiler gönderilmesine ve diğer iletişimler yapılmasına muvafakat ve izin verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
10.3 – TÜKETİCİ’nin aşağıdaki hakları bulunmaktadır:
a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e. Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
h. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
10.4 – TÜKETİCİ’nin SATICI’ya belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak elektronik ticari iletilerin gönderilmemesi veya kişisel verilerin işlenmemesi için bildirimde bulunması halinde, TÜKETİCİ’nin bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur. SATICI, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri veri kayıt sisteminden siler ya da TÜKETİCİ’nin kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirir. Madde 10.3.’te yer alan hususlardaki başvuru ve talepler yasal süreler içinde incelenerek, yasal süresi içerisinde TÜKETİCİ’ye mevzuatta öngörülen sürelerde dönüş yapılacaktır.

MADDE 11 – ÖN BİLGİLENDİRME

TÜKETİCİ, işbu Sözleşme’nin TÜKETİCİ tarafından Web Sitesi’nde kabulü ile kurulmasından ve gerek siparişi, gerek ödeme yükümlülüğü altına girmesinden önce bilgilendirildiğini ve Web Sitesi’ndeki “Tüketicinin Korunması ve Elektronik Ticaret Mevzuatı Gereğince Ön Bilgilendirme Formu”nu okuyarak bilgilendiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 12 – YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca ilan edilen değere kadar Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri ile TÜKETİCİ’nin veya SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
TÜKETİCİ: [fatura-kullanici-adi]
SATICI: Violet Angel ve Seret Berkün Adi Ort.